Zasady przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych i polityka plików cookie

W odniesieniu do klientów, dostawców i dystrybutorów przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • wykonanie stosunku umownego - negocjacje w sprawie zawarcia, zmiany lub wykonania umowy, realizacja zamówień, rozpatrywanie reklamacji, udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania oraz realizacja wzajemnych praw i obowiązków wynikających z ewentualnego członkostwa w Klubie NUTREND na podstawie Regulaminu Klubu NUTREND;
 • wypełniania obowiązków prawnych - obowiązków w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych, a także przekazywania danych i informacji organom ścigania lub innym organom publicznym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
 • uzasadniony interes NUTREND - ochrona praw i prawnie chronionych interesów administratora danych, przesyłanie informacji handlowych; NUTREND jest uprawniony do przetwarzania adresu e-mail lub numeru telefonu swoich klientów w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianach niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, w celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących własnych produktów lub usług, w przypadku gdy klient nie odmówił początkowo takiej transmisji;
 • Twoja zgoda - oferowanie produktów i usług w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów uzupełnionych o historię zakupów (np. przegląd zamówień, zakupionych towarów i odwiedzonych stron w sklepie internetowym NUTREND pod adresem www.nutrend.cz "Sklep internetowy"), wysyłanie zaproszeń na wydarzenia i konkursy, wysyłanie ankiet satysfakcji.

Przetwarzamy tylko niezbędne dane dotyczące naszych klientów. Robimy to w celu zapewnienia najlepszej obsługi i oferowania towarów najwyższej jakości. W szczególności obejmuje to następujące dane:

 • imię, nazwisko;
 • adres;
 • adres rozliczeniowy; numer identyfikacyjny; VAT ID;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;

W odniesieniu do naszych dostawców i dystrybutorów możemy dodatkowo przetwarzać następujące dane osobowe:

 • tytuł;
 • data urodzenia;
 • adres dostawy lub inny adres kontaktowy;
 • identyfikator skrzynki danych;
 • konto bankowe;
 • dane przekazane w zakresie wykraczającym poza odpowiednie przepisy prawa przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (np. przetwarzanie zdjęć itp.).

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i możesz mieć pewność, że nigdy nikomu ich nie sprzedamy. Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym pracownikom NUTREND lub poszczególnym podmiotom przetwarzającym i administratorom danych i tylko w zakresie ściśle niezbędnym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. Celem tej współpracy jest zapewnienie najlepszych i najbardziej odpowiednich usług wyłącznie użytkownikowi. Uzyskane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez usługodawców wyłącznie na podstawie umowy o przekazywaniu danych lub umowy o przetwarzaniu danych zawartej między takimi odbiorcami a NUTREND. Poniżej znajduje się lista odbiorców, w tym w jakim celu i w jakim zakresie przetwarzają oni dane użytkownika.

NazwaKrajCel przetwarzaniaJakie dane przekazujemy
Heureka Group a.s.CZOcena satysfakcji z zakupówInformacje o zamówieniach
ECOMAIL.CZ, s.r.o.CZE-mail marketingImię, nazwisko, data urodzenia, telefon i adres, zachowania zakupowe; w przypadku zainteresowania planem dietetycznym również płeć, wiek, wzrost, waga, ograniczenia zdrowotne, aktywność fizyczna
SD webdev, s.r.o.CZPlan dietetyczny, konkursy konsumenckieImię, nazwisko, data urodzenia, telefon i adres, zachowania zakupowe; w przypadku zainteresowania planem dietetycznym również płeć, wiek, wzrost, waga, ograniczenia zdrowotne, aktywność fizyczna
SD webdev, s.r.o.CZAdministracja wszystkimi systemami stronyCałkowita baza danych
Firmy dystrybucyjne, firmy dostawcze (PPL s.r.o., GEIS CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., Raben Logistics Czech s.r.o. apod.)CZSpedycja zamówieńImię, nazwisko, numer telefonu, adres

Możesz mieć pewność, że skróciliśmy czas przetwarzania Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum. Poniżej można dowiedzieć się (w odniesieniu do poszczególnych przypadków), jakie są okresy przechowywania danych w szczególności w odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania:

Cel przetwarzaniaOkres przechowywania danych osobowych
Wykonanie umowyMaksymalnie przez czas trwania stosunku umownego i przez okres 10 lat po zakończeniu stosunku umownego
Przetwarzanie zamówieńMaksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego
Rozpatrywanie reklamacjiMaksymalnie 5 lat od zakończenia procedury reklamacyjnej
Odpowiadanie na zapytania kierowane na e-mail kontaktowyNie dłużej niż 1 rok po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie
Nagrania wideoNie dłużej niż 14 dni od pozyskania
Wysyłanie informacji handlowych, wysyłanie zaproszeń na wydarzenia i konkursy, wysyłanie ankiet satysfakcjiNie więcej niż 30 dni po wycofaniu zgody/opinii, wyniki ankiet satysfakcji nie więcej niż 1 rok po otrzymaniu odpowiedzi

Dane osobowe Użytkownika są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed innym ujawnieniem, utratą lub nieuprawnioną modyfikacją przekazanych danych osobowych i informacji za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Dokonując zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NUTREND jest uprawniony do przetwarzania jego danych osobowych, oprócz danych podanych podczas rejestracji w Klubie NUTREND (imię, nazwisko, adres, kontaktowy adres e-mail, numer telefonu), w celu realizacji zobowiązań umownych wynikających z umowy zakupu.

W przypadku wyrażenia zgody na uzupełnienie danych osobowych w zakresie podanym w zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym o historię zakupów (np. podsumowanie zamówień, zakupionych towarów i odwiedzonych stron w ramach Sklepu Internetowego), historię odwiedzonych stron na Stronie Internetowej oraz historię aktywności w kampaniach e-mailowych, NUTREND będzie wykorzystywać te dane w celu identyfikacji preferencji zakupowych i zainteresowań Użytkownika, a następnie w celu oferowania Użytkownikowi działalności i usług, przez okres do momentu wycofania takiej zgody. Te dane osobowe mogą być również przetwarzane przez osoby współpracujące z NUTREND w tym samym celu.

Użytkownik ma możliwość odrzucenia zgody już podczas rejestracji pierwszego zamówienia. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pracownicy firmy NUTREND są uprawnieni do zażądania dowodu tożsamości od osoby odbierającej towar w jednej z lokalizacji (jeśli ten sposób dostawy jest dozwolony przez sklep internetowy NUTREND). Dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) mogą być przechowywane przez pracownika NUTREND przez niezbędny okres, nieprzekraczający 4 miesięcy, konieczny do ewentualnej weryfikacji osoby uprawnionej, której przekazano towar.

Dane osobowe przekazane zgodnie z niniejszym artykułem mogą zostać przekazane osobom trzecim, naszym przedstawicielom handlowym i kontrahentom świadczącym określone usługi na rzecz NUTREND, takim jak dostawcy usług IT, agencje marketingowe, dostawcy usług transportowych itp. Lista tych podmiotów znajduje się w punkcie 3 powyżej.

Powyższe warunki stosuje się również odpowiednio do członków i potencjalnych członków Klubu NUTREND.

Ponadto dane osobowe osoby zarejestrowanej w Klubie NUTREND ("członek") są przetwarzane w następujących celach:

 • uczestnictwo członka w programie lojalnościowym Klubu NUTREND;
 • przyznawania i odbierania punktów oraz korzystania z powiązanych korzyści;
 • powiązanie zakupów z kontem członka
 • przechowywanie historii zakupów powiązanych z kontem członka.

Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa członka w programie lojalnościowym Klub NUTREND. Po tym okresie mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zobowiązań prawnych lub na podstawie uzasadnionych interesów NUTREND przez okres maksymalnie 3 lat po zakończeniu członkostwa.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, które wynikają z przepisów prawa i z których możesz skorzystać w dowolnym momencie. Prawa te obejmują

 • dostęp do swoich danych osobowych;
 • sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
 • do usunięcia danych osobowych, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub jeśli ustalono, że były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu, po którym przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów lub praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności podstaw do ewentualnego dochodzenia roszczeń;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

II. POLITYKA COOKIES

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie są niezbędnym narzędziem dla funkcjonalności naszej strony internetowej. Są to krótkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną witrynę internetową do przeglądarki, która przechowuje je na komputerze użytkownika. Pliki cookie umożliwiają witrynie zapisywanie informacji o wizycie użytkownika, takich jak preferowany język, logowanie do witryny i inne ustawienia. Celem tych plików jest sprawdzenie, w jaki sposób witryna jest używana, aby można było zoptymalizować jej zawartość.

Użytkownik ma pełną kontrolę nad ustawieniami plików cookie. W ustawieniach przeglądarki można ustawić wszystko według własnych upodobań. Możesz usunąć pliki cookie, zablokować pliki cookie lub ustawić opcję przechowywania plików cookie tylko za Twoją zgodą w indywidualnych przypadkach. Dla wygody użytkowników w poniższej sekcji Zgoda i odmowa plików cookie udostępniliśmy łącza do pomocy dotyczącej ustawiania, usuwania, włączania lub innego zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach.

Do czego używamy plików cookie?

Jak wspomniano powyżej, pliki cookies pokazują, w jaki sposób witryna jest używana. Pozwala nam to lepiej dostosować narzędzia marketingowe, aby były odpowiednie i korzystne dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rejestrować informacje o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej, dzięki czemu kolejna wizyta będzie łatwiejsza i szybsza. W praktyce oznacza to, że użytkownikowi nie będą wyświetlane reklamy, które nie są dla niego przydatne.

Rodzaje plików cookie

Pliki cookies można podzielić na podstawie kilku kryteriów. W zależności od tego, kto tworzy i przetwarza pliki cookie, można je podzielić na dwie kategorie:

Pliki cookie pierwszej kategorii są tworzone bezpośrednio przez strony internetowe lub skrypty w tej samej domenie. Są one najczęściej używane do zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony internetowej; Pliki cookie stron trzecich są tworzone przez inne witryny. Witryny te są właścicielami niektórych treści w odwiedzanej witrynie, takich jak reklamy, obrazy lub filmy.

Pliki cookie można również podzielić ze względu na ich trwałość:

Sesyjne pliki cookie są tymczasowe. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika tylko do momentu zamknięcia przeglądarki i są usuwane po jej zamknięciu. Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej; Możemy używać trwałych plików cookie, aby ułatwić i usprawnić nawigację po naszej witrynie (na przykład łatwiejsza i szybsza nawigacja). Te pliki cookie pozostają w przeglądarce użytkownika przez dłuższy czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Długość tego okresu zależy od wybranych ustawień przeglądarki. Trwałe pliki cookie umożliwiają przesyłanie informacji na serwer internetowy za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową.

Zgodnie z ich przeznaczeniem, pliki cookie można podzielić na:

Ściśle niezbędne (niezbędne) pliki cookie, które są wymagane do działania strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych części naszej witryny. Te pliki cookie nie gromadzą informacji o użytkownikach, które mogłyby być wykorzystywane do celów marketingowych lub do zapamiętywania stron odwiedzanych przez użytkowników w Internecie;

Używamy wydajnościowych plików cookie w celu poprawy wydajności strony internetowej. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, takie jak strony, które odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach z witryny. Pozwalają nam również rejestrować i zliczać liczbę odwiedzających witrynę, umożliwiając nam monitorowanie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny;

Funkcjonalne pliki cookie ułatwiają korzystanie ze strony internetowej i poprawiają jej funkcjonalność. Służą one do aktywowania określonych funkcji witryny (np. odtwarzania wideo) i ustawiania ich zgodnie z preferencjami użytkownika (np. języka) w celu poprawy komfortu korzystania z witryny. Funkcjonalne pliki cookie są również używane do zapamiętywania preferencji użytkownika przy następnej wizycie na stronie internetowej;

Targetujące i reklamowe (profilujące) pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia preferencji użytkownika ujawnionych podczas korzystania z witryny internetowej oraz do wysyłania użytkownikowi komunikatów reklamowych zgodnych z tymi preferencjami.

Używane pliki cookies

Nazwa technicznaWydawcaCel lub opis plików cookieCzas trwania
_gaGoogle AnalyticsTen plik cookie służy do rozróżniania użytkowników witryny poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru.Trwałe (24 miesiące)
_gidGoogle AnalyticsTen plik cookie służy do identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę.Trwałe (24 godziny)
1P_JARGoogleGoogle używa tych plików cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań i interakcji w celu dostosowania reklam w witrynach Google.Trwałe (30 dni)
SIDGoogleTen plik cookie służy do przechowywania statusu użytkownika podczas żądania stron.Trwałe (6 miesięcy)
CONSENTGoogleTen plik cookie dostarcza informacji o tym, czy pliki cookie są włączone.Trwałe (20 lat)
NIDGoogleGoogle używa tych plików cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań i interakcji oraz do personalizacji reklam w witrynach Google.Session cookie
_fbpFacebookUżywany przez Facebook do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.Trwały (24 godziny)
_cfduidCDNTen plik cookie pomaga wykrywać niechcianych odwiedzających witrynę i minimalizuje ryzyko zablokowania legalnych użytkowników.Trwały (30 dni)
__utmzEcomailEcomail s.r.o. używa tych plików cookie do personalizowania wiadomości reklamowych.Trwałe (6 miesięcy)

Więcej informacji na temat naszych plików cookie oraz ich aktualną listę można znaleźć w poszczególnych przeglądarkach internetowych, najczęściej w sekcji Narzędzia dla programistów.

Zgoda i odmowa akceptacji plików cookie

Zgodę można wyrazić za pomocą pola wyboru znajdującego się na tak zwanym pasku plików cookie. Użytkownik może również odrzucić pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub ustawić przeglądarkę tak, aby używała tylko niektórych z nich. Jeśli jednak użytkownik odmówi akceptacji plików cookie i użyje ustawień przeglądarki, aby wyłączyć wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), może nie być w stanie uzyskać dostępu do strony internetowej lub jej części.

Różne przeglądarki mogą być również wstępnie ustawione tak, aby automatycznie odrzucały pliki cookie lub automatycznie wyświetlały informacje, jeśli pliki cookie są oferowane. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć pod następującymi linkami:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

Istnieje również wiele aplikacji innych firm, które umożliwiają blokowanie plików cookie lub zarządzanie nimi. Możesz także usunąć pliki cookie, które były wcześniej przechowywane na Twoim urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania. Upewnij się, że opcja usuwania plików cookie jest zaznaczona.

Pliki cookie stron trzecich

W szczególności korzystamy z narzędzi marketingowych za pośrednictwem Google Ireland i Facebook Ireland, aby pomóc nam kierować reklamy do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą witrynę. Cel i zakres gromadzenia danych, a także odpowiednie prawa i ustawienia prywatności można znaleźć w informacjach na stronach internetowych tych stron trzecich, np:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies; a
 • Google: https://policies.google.com/privacy.

Więcej informacji na temat tych narzędzi marketingowych można znaleźć na stronie

 • Facebook: https://cs-cz.facebook.com/business/ads/dynamic-ads; a
 • Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=cs.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie kontaktu reklamowego, może wyłączyć personalizację reklam, korzystając z poniższych linków.

 • Facebook: https://cs-cz.facebook.com;
 • Google: https://adssettings.google.com.

Google Analytics

Korzystamy z jednego z podstawowych narzędzi analitycznych Google - Google Analytics. Informacje na temat zakresu i przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez tę firmę można znaleźć na stronie:

https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa wynikające z przepisów prawa, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie, biorąc pod uwagę okoliczności każdego przypadku. Prawa te zostały określone powyżej w art. 7 części I Polityki przetwarzania danych osobowych i Polityki dotyczącej plików cookie.

Więcej informacji

Więcej przydatnych informacji na temat plików cookie lub reklam online ustawionych zgodnie z korzystaniem z Internetu można znaleźć na następujących stronach:

 • www.aboutcookies.org;
 • www.allaboutcookies.org;
 • http://www.youronlinechoices.com/at/.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z plików cookie, prosimy o kontakt z naszą linią obsługi klienta +420 800 750 750 (Pon. - Pt., w godz. 8 - 16) lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@nutrend.cz.

Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych i Polityka plików cookie obowiązują od 1 września 2023 r.

Ciesz się białkowym latem

Smak
Ciesz się białkowym latem

Czysty jak sama natura

Odkryj
Czysty jak sama natura

Bądź aktywny & fit

dzięki nowym smakom Carnitine Activity Drink

Smak
Bądź aktywny & fit

Zapisz się do naszego newslettera

i uzyskać informacje o wszystkich ofertach i nowościach.

Używamy wysokiej jakości i markowych składników

30 lat doświadczenia

Rozwiązujemy wszystko in-house

Certyfikat ISO (9001, 22000)

Ponad 33 000 m² powierzchni

Eksport do ponad 60 krajów na całym świecie

Informacje prasowe

Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone